Den Atelier

Welkom bij Den Atelier

Den atelier is een arbeidszorgcentrum. Hier werken mensen met een arbeidsbeperking. Een arbeidsbeperking is een moeilijk woord voor personen die geen 'gewoon en betaald' werk kunnen uitvoeren. Dit komt door verschillende redenen, zoals een verstandelijke beperking, autisme, psychische problemen, een sociale achterstand, …

 

In Den Atelier werken we in kleine groepen. Elke deelnemer wordt door een begeleider opgevolgd. Samen met de begeleider ontdekt de deelnemer wat hij graag doet. Samen gaan ze aan de slag met wat de deelnemer graag wilt leren.