Den atelier

Den Atelier

Cliënt

Opdrachtgever

Stagiair

vrijwilliger

Den atelier is een arbeidszorgcentrum voor mensen die, omwille van een arbeidsbeperking, niet terecht kunnen in de gewone of beschermde tewerkstelling. In deze kleinschalige werkomgeving worden deelnemers individueel ondersteund in het verbeteren en onderhouden van arbeidsvaardigheden en werkattitudes.